Što se nalazi na Bayer Edukacijskom Kutku?
Na Bayer Edukacijskom Kutku nalaze se isključivo materijali edukacijskog karaktera. Svaka edukacija je samostalna te bodovanje ovisi isključivo o Pravilniku nadležne Komore. 

Kome je namijenjen Bayer Edukacijski Kutak?
Bayer Edukacijski Kutak namijenjen je zdravstvenim djelatnicima.

Kako se ostvaruju bodovi od strane Liječničke i Ljekarničke Komore?
Bodove možete ostvariti uspješnim rješavanjem testa prema kriterijima ocjenjivanja koje postavljaju relevantne Komore. Farmaceuti obavezno u svoj profil moraju unijeti i broj licence jer se prema tom broju dodjeljuju bodovi.

Da li mogu test ponavljati više puta?
Ponavljanje testa ovisi o pojedinoj edukaciji i odluci Komore. Uz svaku edukaciju biti će označeno je li ona bodovana ili ne.

Da li postoji vremensko ograničenje prilikom rješavanja testova?
Vremensko ograničenje rješavanja testova također ovisi o odluci i odredbama Komore te je naznačeno za svaku edukaciju posebno.

Što ako zaboravim lozinku?
U slučaju da zaboravite svoju lozinku na naslovnici portala ispod gumba „Prijava“ kliknite na „Zaboravili ste lozinku“ i slijedite upute. Svakako možete prihvatiti i opciju da vaš kompjuter zapamti prijavu pa slijedeći put ne morate ponovno unositi lozinku.

Kako izmijeniti podatke u mom profilu?
Kada se prijavite na portal kliknite na gumb „Moj profil“ i izmijenite željene podatke.Podijeli s drugima
Kontakt
Jeste li zdravstveni djelatnik?