Opći uvjeti korištenja Internet stranice http://ecme.bayer.hr.

 

1. Pravila

 

Bayer d.o.o., Radnička 80, 10 000 Zagreb (u daljnjem tekstu „Bayer“) pruža interaktivnu online uslugu edukacije putem internet stranica na poddomeni ecme.bayer.hr, kojom upravlja Bayer. Usluga se sastoji od praćenja edukacija i stručnih skupova, rješavanje on-line testove i informiranje o novostima iz područja zdravlja te proizvodima voditelja obrade. Pod pojmom „Internet stranice" u ovim Uvjetima korištenja podrazumijevaju se sve internet stranice koje se nalaze unutar poddomene ecme.bayer.hr, u daljnjem tekstu: naše Internet stranice.

 

 

2. Opće odredbe

 

Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje naših internet stranica. Prihvatom ovih Uvjeta korištenja korisnici prihvaćaju iznesenim njihove odredbe te pristaju na korištenje Internet stranica u skladu sa njima.


Podaci o lijekovima i medicinskim proizvodima na ovim Internet stranicama su isključivo informativne prirode, što posebice znači da svrha ovdje sadržanih informacija nije davanje potpunih informacija o primjenama, uputama, mjerama opreza, upozorenjima, interakcijama s drugim lijekovima, alergijskim reakcijama ili nuspojavama. Nepostojanje odgovarajućeg upozorenja za određeni lijek ili kombinaciju lijekova, niti u kojem slučaju ne smije se smatrati sugestijom da je neki lijek ili kombinacija lijekova neškodljiva, djelotvorna ili da je odgovarajuća za liječenje bilo kojeg bolesnika.


Bayer će u skladu sa svojim mogućnostima poduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije dostupne na ovim Internet stranicama bile točne i precizne, ali isti ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti. Bayer ovime isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizaći iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja
http://ecme.bayer.hr , kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove Internet stranice. Bayer pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja ovih Internet stranica, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti korisnicima te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

 

Bayer će u skladu sa tehnološkim mogućnostima te važećim internim smjernicama i korporativnim pravilima Bayer grupe o zaštiti podataka provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere s ciljem zaštite povjerljivosti osobnih podataka Korisnika. Korisnik, međutim, potvrđuje kako je isključivo odgovoran za povjerljivost lozinki i korisničkog imena te je upoznat sa činjenicom da, iako je Internet opće sigurna okolina, ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su van kontrole Bayer-a. U skladu sa važećim internim smjernicama i korporativnim pravilima Bayer primjenjuje najviše standarde i sigurnosne mehanizme prilikom obrade i zaštite Vaših podataka.


Bayer nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći prilikom prijenosa informacija na Internetu u slučaju da je pristup Internetu nedostupan zbog objektivnih razloga za koje nije odgovoran Bayer.


Bayer pridržava pravo izmjene ili ukidanja bilo kojeg segmenta poslovanja u bilo kojem trenutku, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Internet stranica. Također, Bayer pridržava pravo da prestane slati bilo koji dio informacija ili bilo koju vrstu informacija, da promijeni ili ukine bilo koji način prijenosa podataka i brzinu prijenosa podataka na Internet stranicama, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

 

3. Promjena uvjeta korištenja

 

Bayer pridržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodnog obavještavanja korisnika, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti /dopuniti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih uvjeta korištenja o čemu će pravovremeno i na odgovarajući način obavijestiti korisnika koji može ako se ne slaže sa navedenim uvjetima, otkazati korištenje navedene Internet stranice i zatražiti ukidanje svog korisničkog računa. Ako u roku od 8 dana od obavještenja o navedenim promjenama korisnik ne zatraži ukidanje računa, smatrat će se da prihvaća korištenje navedene stranice pod novim / izmijenjenim uvjetima korištenja.


Korisnik u svako doba ima pravo odustati od korištenja navedene Internet stranice i zahtijevati brisanje svog korisničkog računa, slanjem zahtjeva na kontakt naveden u točki 14. ovih Općih uvjeta korištenja.


Bilo kakva izmjena ili brisanje uvjeta i pravila korištenja stupa na snagu trenutkom objave na Internet stranicama, a o navedenim promjenama će korisnici biti pravovremeno, na odgovarajući način obaviješteni.


Ovi uvjeti korištenja zadnji put su ažurirani 24.09.2018. godine.

 

4. Oprema i održavanje

 

Korisnik je odgovoran za nabavku i održavanje svoje računalne opreme, uključujući kompletan softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i druge opreme koja je potrebna za pristup i korištenje ovih Internet stranica, kao i sve sa tim povezane troškove. "Bayer" ne snosi odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati ili su nastala kao posljedica korištenja ovih Internet stranica.

 

5. Ponašanje krajnjeg korisnika

 

Ove Internet stranice, kao i bilo koje druge stranice, dostupne, putem vanjskih linkova sa Internet stranicama http://ecme.bayer.hr privatno su vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internet stranica mora biti u skladu sa ovim Uvjetima korištenja. Zahtijevamo i očekujemo od svih korisnika Internet stranica http://ecme.bayer.hr da sve njihove aktivnosti u vezi s korištenjem ovih Internet stranica budu u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske. 

 

Podaci sadržani na ecme.bayer.hr namijenjeni su isključivo zdravstvenim radnicima ovlaštenim na propisivanje i izdavanje lijekova sukladno propisima Republike Hrvatske. Lažno predstavljanje i lažna registracija od strane osoba kojima nisu namijenjene Internet stranice strogo je zabranjena te može rezultirati građansko-pravnom, prekršajnom ili kaznenom odgovornošću prekršitelja. Svaka osoba kojoj je omogućen pristup podacima na  ecme.bayer.hr snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih Internet stranica. Bayer ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu krajnjem korisniku koja je proizašla ili bi mogla proizaći iz pristupa ili korištenja Internet stranica od strane osoba koje su se služile Internet stranicama koristeći pritom lažne podatke. Bayer pridržava pravo provjere ispravnosti podataka unesenih u registar te pridržava pravo onemogućavanja pristupa stranicama ukoliko se utvrdi da je došlo do lažnog predstavljanja.


Korisnik ne smije koristiti ove Internet stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promocije, uključujući pozivanje korisnika ovih Internet stranica na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju ili potencijalnu konkurenciju Bayer-u.

 

6. Intelektualno vlasništvo

Materijali (audio i video sadržaji, tekstovi i testovi) koji su postavljeni na Internet stranicama ecme.bayer.hr, ekskluzivno su pravo Bayer-a, a koristiti se mogu samo ako se to odobri od strane nositelja autorskih prava kao i nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Strogo je zabranjeno svako kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje, duboko povezivanje ili mijenjanje na drugi način ovih internet stranica bez izričitog pisanog odobrenja Bayer-a. Svako kršenje ovih uvjeta može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili prava bilo kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva i može dovesti do pokretanja građanskih i/ili trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog progona počinitelja. U skladu sa propisima Republike Hrvatske, svi materijali na našoj Internet stranici su zaštićeni autorskim pravom, žigom, dizajnom, kao što su zaštićene i sve druge informacije vezane za fizičke ili pravne osobe, a koje informacije se odnose na rješenja softvera, grafičku izradu, video materijale, fotografiju i muziku. Bayer je nositelj autorskih prava u vezi sa svakim i mijenjanjem svih materijala na Internet stranicama jednako kao i sa originalnim sadržajem. Korisnik niti u kojem slučaju ne smije i nema pravo niti na koji način koristiti, mijenjati, niti dopunjavati niti jedan dio sadržaja u cjelini niti djelomično. Korisnik može koristiti naše materijale samo i isključivo za svoje osobne potrebe. Svako nedozvoljeno korištenje sadržaja na bilo koji način ili u bilo koju svrhu bez izričitog pismenog odobrenja i nositelja autorskih prava je u potpunosti zabranjeno. Korisniku nije dopušteno na našim Internet stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji nije njegovo privatno, intelektualno ili autorsko vlasništvo.


Bayer se ne obavezuje izvijestiti ili upozoriti korisnika o vlasništvu ili autorskom pravu bilo kakvog materijala koji nije naše vlasništvo. Korisnik je osobno odgovoran i u slučaju zloupotrebe tuđih materijala. U slučaju postavljanja bilo kakvih sadržaja koji su dostupni javnosti na našim Internet stranicama, korisnik garantira da ima dozvolu od autora materijala i da ih je samo kao takve dao Bayer besplatno, stalno, nepovratno, neekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti) na području cijelog svijeta. Za sve materijale koje korisnik ustupi ili objavi na našim Internet stranicama, korisnik prihvaća uvjete da su oni dostupni javnosti, ali isključivo za privatnu i osobnu upotrebu. Na taj način korisnik daje pravo Bayer-u da u potpunosti i na svaki način koristi te materijale na svojim Internet stranicama. Ukoliko bi se utvrdilo da je objavom ili ustupanjem takvih materijala na internetskoj stranici Korisnik povrijedio prava trećih osoba, Korisnik odgovara za cjelokupnu time pričinjenu štetu te se obvezuje držati Bayer slobodnim od bilo kakvih zahtjeva trećih osoba.

 

7. Izjava o garanciji i ograničenje odgovornosti 

 

Korisnik se izričito slaže da je korištenje ovih internet stranica isključivo na odgovornost korisnika, a ne na odgovornost Bayer-a niti bilo kojeg njegovog dijela bilo gdje u svijetu kao niti njegovih zaposlenika ili pružatelja usluga ili partnera. Ova izjava se odnosi na garanciju i odgovornost Bayer-a prema korisniku. Bayer je odgovoran za naknadu štete u slučaju da prekrši isključivo svoje obaveze navedene na ovim stranicama, a nikako ne podliježe odgovornosti ili naknadi štete za koju nije odgovorna ni posredno ni neposredno. Ni u kojem slučaju Bayer ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internet stranica ili njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internet stranica. Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ove točke odnose na cjelokupan sadržaj ovih internet stranica. Bayer kao ni jedan njegov ogranak nigdje u svijetu, poslovni partneri i suradnici, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje greške, netočnost, ili druge nedostatke, neprikladnost ili nedostatak informacija koje se nalaze na ovim internet stranicama, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke trećih osoba, uključujući i izgubljenu dobit. Bayer pridržava pravo promijene, prilagođavanja, izmijene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji procijeni da je neprikladan. Ove internet stranice sadržavaju ili bi mogle sadržavati informacije trećih strana i linkove na druge

 

8. Nadzor

 

Bayer ima pravo, ali ne i obavezu, da u svakom trenutku nadgleda kompletan sadržaj i aktivnosti na svojim Internet stranicama, kako bi se osiguralo pridržavanje ovih Uvjeta korištenja na svaki način kao i usklađenost njegovih odredbi sa bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom, bez ograničenja.

 

9. Obrada osobnih podataka korisnika

 

Zaštiti privatnosti korisnika naših internet stranica pristupamo vrlo ozbiljno te nam je stoga važno informirati Vas o obradi i zaštiti Vaših osobnih podataka na našim Internet stranicama te Vam pružiti i sve ostale relevantne informacije odnosne na prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka prilikom njezinih korištenja.


Bayer kao pružatelj usluga putem Internet stranica http://ecme.bayer.hr u potpunosti i na svaki način će zaštititi privatnost korisnika, dok je online na našim Internet stranicama i kada ostavi svoje podatke na istima.


Neophodno je da pročitate i da se obavijestite koja sredstva koristimo i na koji način štitimo vašu privatnost. U slučaju da nešto niste razumjeli, molimo Vas da nam se obratite na navedene kontakte u točki 14. ovih Općih uvjeta.


Pristupanjem i registracijom na našu Internet stranicu potvrđujete da ste u cijelosti razumjeli i prihvatili Opće uvjete korištenja te ste ujedno obaviješteni o svrsi, opsegu i načinu korištenja vaših osobnih podataka.


Ova Internet stranica sadrži kolačiće. Detaljne informacije o obradi vaših osobnih podataka i uporabi kolačića možete pronaći u dokumentu pod nazivom Izjavi o privatnosti i uporabi kolačića.


Izjava o privatnosti i Uporaba kolačića sastavni su dio Općih uvjeta.

 

10. Naknada štete

 

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim Bayer ni bilo koji njegov ogranak ili zaposlenike u slučaju potrebe naknade štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih Internet stranica od strane korisnika.

 

11. Prekid poslovnog odnosa

 

Bayer  može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim  korisnikom u bilo kojem trenutku. Bayer zadržava pravo da trenutno ukine bilo koje lozinke ili korisničke račune korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja korisnika koje nije u skladu s ovim Uvjetima korištenja. U slučaju ukidanja lozinki ili korisničkih računa uvjeti točaka 3, 5, 6, 7, 10 i 11 neće prestati vrijediti između korisnika i Bayer-a.

 

12. Žigovi i znakovi

 

Bayer je registrirani žig Bayer d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito zadržane. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi i znakovi koji se pojavljuju na Bayer sustavu intelektualno su vlasništvo njihovih nosilaca.

 

13. Razno

 

Naslovi točaka korišteni u ovim Uvjetima korištenja služe samo radi lakše orijentacije i objašnjenja. Ukoliko nadležni sud pronađe da je bilo koja stavka ovih Uvjeta ništavna, takva ništavost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.
Sjedište Bayer je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internet stranica u nadležnosti su suda u Zagrebu i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internet stranica korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

 

14. Kontakt

 

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom Vaših osobnih podataka ili ako želite da Bayer ispravi ili izbriše Vaše osobne podatke ili ugasi Vaš korisnički račun, molimo da nam se obratite:


- pisanim putem na slijedeću adresu:
Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb


ili


- putem e- maila: zastita.podataka@bayer.com

Kontakt