Izdavač stranice:

Bayer d.o.o.

Radnička cesta 80

10000 Zagreb

OIB: 56386591827

Tel.: +385 1 6599 900

Fax: +385 1 6599 905

Kompanija je registrirana kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem 080007388, šifra djelatnosti 51550.

Temeljni kapital: 5.181.500,00 kuna

Žiro-račun otvoren kod Splitske banke

IBAN: HR3223300031100203682

© Copyright Bayer d.o.o., Zagreb, Hrvatska

Kontakt