Izdavač stranice:

Bayer d.o.o.

zastupano po Richardu Bryceu, generalnom direktoru

Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB: 56386591827

Tel.: +385 1 6599 900
Fax: +385 1 6599 905


Kompanija je registrirana kod Trgovačkog suda u Zagrebu,

pod matičnim brojem 080007388, šifra djelatnosti 51550.

Temeljni kapital: 5.181.500,00 kuna
Žiro-račun otvoren kod Splitske banke
IBAN: HR3223300031100203682


Voditelj odjela komunikacija

Mihaela Šimić Pavić
Communications Manager
E-mail


Osoba odgovorna za zaštitu podataka
­
Ivana Martinčević
Legal & Compliance Manager

E-mail

Kontakt