Izjava o privatnosti i uporabi kolačića

Ovu web stranicu (u daljnjem tekstu „web stranica“) omogućuje Bayer d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, (u daljnjem tekstu „mi” ili „nas”). Za više informacija o davatelju usluge web stranice, pogledajte naš impresum.

Izjava o privatnosti i uporaba kolačića sastavni je dio Općih uvjeta.

1. Obrada osobnih podataka

Zaštiti privatnosti korisnika naših internet stranica pristupamo vrlo ozbiljno te nam je stoga važno informirati Vas o načinu obrade Vaših osobnih podataka, svrsi i zaštiti te Vam pružiti i sve ostale relevantne informacije odnosne na prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka prilikom korištenja naše web stranice.

Sve Vaše podatke obvezujemo se obrađivati i štititi sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) te svim pozitivnim propisima na snazi u Republici Hrvatskoj, po najvišim standardima koje Bayer primjenjuje u svom poslovanju.

 

2. Pravni temelj za obradu osobnih podataka

Obrada podataka korisnika na ovim Internet stranicama obavlja se sukladno članku 6. stavku 1. točki b) Opće uredbe o zaštiti podataka i temeljem legitimnog interesa, sukladno članku 6. stavku 1. točki f) Općih uvjeta.


3. Svrha obrade osobnih podataka

Svrha obrade osobnih podataka korisnika Edukacijskog kutka je edukacija korisnika kroz  aktivnosti koje predviđa navedena Internet stranica, a koje su navedene u točki 1. Općih uvjeta korištenja.

 

4. Vrste osobnih podataka koje prikupljamo

Za registraciju na internet stranicu – Edukacijski Kutak, trebate nam dostaviti sljedeće osobne podatke: podatke o korisniku, kontaktne podatke, podatke o zanimanju i podatke o lokaciji. Podaci koji su označeni zvjezdicom su obavezni  podaci koje ste nam u obvezi dati  za obavljanje određenih aktivnosti na navedenoj Internet stranici, a određeni podaci su fakultativni.

 

5. Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke čuvat ćemo 5 godina nakon otkazivanja Vaše registracije sa naših stranica kojim prestajete koristiti naše usluge.

 

6. Ažuriranje osobnih podataka u svrhu osiguravanja točnosti i potpunosti

U svrhu osiguravanja točnosti i potpunosti Vaših osobnih podataka, u obvezi ste svoje osobne podatke ažurirati, odnosno dopuniti i/ili izmijeniti, u slučaju bilo kakvih promjena u pogledu Vaših osobnih podataka.

 
7. Razmjena osobnih podataka i obrada osobnih podataka u trećim zemljama

Bayer može osobne podatke dobivene putem ovih Internet stranica razmjenjivati sa sljedećim primateljima:

 1. sa društvima unutar Bayer Grupe i prenositi ih u države u kojima Bayer Grupa posluje u administrativne svrhe na temelju legitimnog interesa: u svim takvim slučajevima, primjenjivat će se pravila o zaštiti osobnih podataka sadržana u važećim Smjernicama Bayer Grup
 2. sa trećim osobama koje Bayer ili društva iz Bayer Grupe angažiraju radi obavljanja usluga u ime Bayer ili društava iz Bayer Grupe, što uključuje ali se ne ograničava na društva ili dobavljače koji za Bayer ili društva iz Bayer Grupe obavljaju poslove  tehnološkog održavanja ili pomažu poslova prilikom ispunjavanja poslovnih transakcija, kao što je pružanje usluga klijentima, slanje informacija o proizvodima, uslugama ili ponudama i sl. – odnosno sa izvršiteljima obrade.


U svim takvim slučajevima Bayer će zadržati kontrolu nad osobnim podacima i odgovornost za korištenje  osobnih podataka, a ostale primatelje obvezati odgovarajućim ugovorima na postupanje s osobnim podacima sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Određeni osobni podaci korisnika mogu biti spremljeni ili obrađeni u računalima koji nisu smješteni u Republici Hrvatskoj već u državama koje nemaju odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka odnosno osiguranu adekvatnu razinu zaštite. U takvim slučajevima, Bayer  će nastojati pružiti dovoljna jamstva glede zaštite privatnosti i temeljnih prava i sloboda pojedinaca čiji se osobni podaci obrađuju, što podrazumijeva primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera kako bi se osiguralo da izvršitelj(i) obrade podataka u takvim državama osiguraju razinu zaštite osobnih podataka koje obrađuju koja postoji i u Republici Hrvatskoj.

 
8. Kategorije primatelja osobnih podataka

Bayer može osobne podatke prikupljene putem ove Internet stranice dati trećim osobama na korištenje i u sljedeće svrhe:

 1. dijeliti Vaše identifikacijske informacije sa Hrvatskom liječničkom/ljekarničkom/ veterinarskom komorom radi ostvarivanja bodova, provjere uvjeta za ostvarivanje bodova te ostalih pogodnosti vezanih uz izobrazbu zdravstvenih radnika i veterinara sukladno važećim pravilnicima gore navedenih komora
 2. odgovarajući na zahtjeve tijela državne vlasti ili kada njihovo otkrivanje služi provođenju zakona ili je nužno kao posljedica sudskog naloga,
 3. radi revizije poslovanja Bayer ili provođenja istrage ili davanja odgovora na pritužbe ili sigurnosne prijetnje.
 4. Bayer može iskoristiti ove podatke za rješavanje problema, administraciju Internet stranice ili kompletnu medijsku analizu u skladu sa zakonom kao i za suradnju sa službama za provođenje zakona.
 5. Bayer može podijeliti vaše informacije u svrhu svoje zaštite i zaštite drugih.
 

9. Administrativne e-mail poruke
 
 Za potrebe registracije na ovu Internet stranicu, Bayer šalje administrativne e-mail poruke koje se odnose na korisničku aktivnost na ovoj Internet stranici i uključuju poruke u vezi s određenim korisničkim računima, zahtjeve ili pitanja i koje su nužne za funkcioniranje stranice te se primanje navedenih poruka ne može isključiti.

 
10. Pristupanje osobnih podacima
 
 Vašim Identifikacijskim osobnim informacijama na našim Internet stranicama možete pristupiti pomoću lozinke i Vašeg korisničkog imena. Preporučujemo da nikome ne otkrivate vašu lozinku. Uz to, vaše Identifikacijske osobne informacije se čuvaju na serveru kojem mogu pristupiti samo odgovorne osobe i pružatelji usluga.
 

11. Električne novine

Električne novine“ se odnose na profesionalni sadržaj koji je namijenjen korisnicima.

Sukladno članku 107. stavku 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama, obavještavamo Vas da vam Bayer može slati električne novine osim ako se unaprijed ne usprotivite primanju navedenih sadržaja slanjem  poruke na kontakt naveden u točki 20. ove Izjave (https://ecme.bayer.hr/kontakt). Korisnik u svako doba može zatražiti prestanak primanja navedenih električnih novina slanjem poruke na kontakt iz točke 20 ove Izjave.


12. Registracija za zatvorene grupe korisnika
 
Određene informacije o lijekovima na recept koje se nalaze na ovoj web stranici bit će dostupne samo osobama koje pripadaju krugu medicinskih stručnjaka. Kako bi provjerili jeste li ovlašteni za pristup stranici, obavezni smo zatražiti potvrdu Vašeg statusa kao medicinskoga stručnjaka. Nakon što je Vaše pravo pristupa potvrđeno, kreirat ćemo Vaš korisnički račun, i uz Vaš profesionalni status, pohranjujemo sljedeće osobne podatke:

 • ime i prezime
 • titula
 • datum rođenja
 • stručna skupina –zanimanje i specijalnost
 • kontakt podaci (uklj. e-mail adresu i telefonski broj)
 • broj licence
 • spol
 • lozinka i e-mail
 • podaci o lokaciji ( institucija, adresa institucije, poštanski broj, županija, država)
 • log datoteku s Vašim prijavama uklj. oznaku vremena
 • područje interesa

Provodimo obradu ovih osobnih podataka kako bi Vam mogli omogućiti pristup našoj web stranici. U slučaju da deaktivirate Vaš korisnički račun, ti podaci se automatski brišu.
 

13.  Informacije o nuspojavama i pritužbama vezanim uz kvalitetu
 

Ova Web stranica nije namijenjena ili dizajnirana za priopćenja u svezi s nuspojavama, izostankom terapijskog učinka, pogreškama u liječenju, proizvodima sa sivog tržišta/krivotvorenih lijekova, pogrešne upotrebe ili upotrebe lijeka izvan odobrenih indikacija, pritužbi vezanih uz kvalitetu i/ili druge probleme koji su vezani uz sigurnost ili kvalitetu Bayerovih proizvoda. Ako želite prijaviti nuspojavu ili sumnju na neispravnost u kakvoći proizvoda, molimo Vas kontaktirajte zdravstvenog radnika (Vašeg liječnika ili ljekarnika), Agenciju za lijekove i medicinske proizvode, a isto možete prijaviti na e-mail: pv.croatia@bayer.com ili mob: +385 99 2175 150.

Ako nam ipak prijavite neželjene nuspojave ili druge probleme vezane uz sigurnost ili kvalitetu Bayerovih proizvoda, bit ćemo zakonski obvezani obraditi Vašu prijavu i možda ćemo Vas morati kontaktirati u svrhu razjašnjenja. Slijedom toga, možda ćemo morati obavijestiti nadležna regulatorna tijela o problemima koje ste prijavili. U ovom kontekstu, Vaše informacije bit će proslijeđene u pseudonimiziranom obliku, tj. neće biti proslijeđene informacije u kojima je izričito naveden Vaš identitet. Možda ćemo morati proslijediti ove pseudonimizirane obavijesti kompanijama unutar naše grupe i ugovornim partnerima, koji su također obavezni obavijestiti svoja odgovarajuća nadležna regulatorna tijela.

 
14. Informacije vezane za vaša prava
 
U skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka pripadaju Vam sljedeća prava:

 • Pravo na informacije o Vašim osobnim podacima koje smo pohranili, pravo na pristup podacima,
 • Pravo na traženje ispravka, brisanje ili ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka
 • Pravo na prigovor na obradu podataka
 • Pravo na prijenos podataka
 • Pravo na podnošenje pritužbe tijelu koje je nadležno za zaštitu podataka
 • Možete u bilo kojem trenutku s budućim učinkom opozvati Vašu privolu vezanu uz prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka. Za daljnje informacije pogledajte poglavlja iznad koja opisuju obradu podataka na temelju Vaše privole.

Ako želite iskoristiti Vaša prava, obratite se Vašim zahtjevom kontaktu navedenom u točki 20. ove Izjave.

Vašim Identifikacijskim osobnim informacijama na našim Internet stranicama možete pristupiti pomoću lozinke i Vašeg korisničkog imena. Preporučujemo da nikome ne otkrivate vašu lozinku. Uz to, vaše Identifikacijske osobne informacije se čuvaju na serveru kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Bayera i pružatelji usluga.

Ova odredba odnosi se samo na upotrebu i objavljivanje podataka koje prikupljamo od vas. Druge Internet stranice kojima se može pristupiti putem naših Internet stranica imaju svoje vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanje podataka kao i načine njihovog korištenja i objavljivanja na njima.
 
 
15.      Uporaba kolačića i informacije koje se pohranjuju na našem web poslužitelju

Korištenje naše web stranice

a)  Pristup našoj web stranici
 
Kada otvorite našu web stranicu, Vaš preglednik će prenijeti određene podatke na naš web poslužitelj. Prijenos podataka se vrši iz tehničkih razloga, kako bismo Vam mogli učiniti dostupnima zatražene informacije. Kako bi Vam olakšali pristup web stranici, prikupljaju se, pohranjuju na kratko vrijeme i koriste sljedeći podaci:

 • IP adresa
 • datum i vrijeme pristupa
 • razlika u vremenskoj zoni u odnosu na srednje vrijeme po Greenwichu (GMT)
 • sadržaj zahtjeva (specifična stranica)
 • status pristupa/HTTP status kod
 • količina prenesenih podataka
 • web stranica koja zahtijeva pristup
 • preglednik, postavke jezika, verzija preglednika, operacijskog sustava i površine

Nadalje, kako bismo zaštitili naše legitimne interese, takve podatke pohranjujemo maksimalno godinu dana kako bismo mogli započeti s praćenjem osobnih podataka u slučaju ili pokušaju neovlaštenog pristupa našim poslužiteljima.

b)   Što su kolačići?

Ova web stranica koristi tzv. „kolačiće“. Kolačići su male tekstualne datoteke pohranjene u memoriji Vašeg uređaja putem Vašeg preglednika. Oni pohranjuju određene informacije (npr. korišteni jezik ili postavke stranice) koje Vaš pretraživač može (ovisno o vijeku trajanja kolačića) ponovno nama prenijeti prilikom Vašeg sljedećeg posjeta našoj web stranici. Kolačići ne pohranjuju izvršni kod (executable code).
 
c)   Koje kolačiće koristimo?

Razlikujemo dvije kategorije kolačića: (1) funkcionalne kolačiće, bez kojih bi funkcionalnost naše web stranice bila smanjena i (2) dodatne kolačiće koji se koriste za analizu web stranice i u marketinške svrhe. Tablice na dnu ove stranice sadrže detaljan opis kolačića koje koristimo.

d)   Podložno Vašoj privoli

Dodatne kolačiće koristimo  samo s Vašom prethodnom privolom. Pri Vašoj prvoj posjeti našoj web stranici, pojavit će se obavijest koja će od Vas zatražiti privolu za postavljanje dodatnih kolačića. U slučaju da ste dali Vašu privolu, smještamo kolačić na Vaše računalo, a oglas se neće više pojavljivati dok je kolačić aktiviran. Nakon isteka vijeka trajanja kolačića, ili ako kolačić aktivno izbrišete, oglas će se ponovno pojaviti prilikom Vašeg sljedećeg posjeta našoj web stranici, te će se ponovno pojaviti poziv na davanje privole.

e)   Kako spriječiti postavljanje kolačića

Naravno, našu web stranicu možete koristiti i bez postavljanja dodatnih kolačića. U bilo kojem trenutku možete u Vašem pregledniku podesiti ili u potpunosti deaktivirati korištenje dodatnih kolačića. Međutim, to može dovesti do ograničene funkcionalnosti ili negativno utjecati na pristupačnost naše web stranice. Možete u bilo kojem trenutku odustati od postavljanja dodatnih kolačića koristeći odgovarajući opciju za primjedbe navedenu u tablici na dnu stranice.

f)  Analize Web stranice

Na našoj web stranici koristimo Google Analytics, uslugu web analize tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Sjedinjene Američke Države („Google“).

 Google u naše ime analizira Vaše korištenje naše web stranice. U tu svrhu koristimo kolačiće koji su detaljnije opisani u gornjojtablici. Informacije koje Google prikupi vezane uz Vaše korištenje naše web stranice (npr. polazni URL, naše stranice koje ste posjetili, preglednik koji ste koristili, Vaše postavke jezika, Vaš operacijski sustav, razlučivost Vašeg prikaza) prenose se na Googleov poslužitelj u SAD-u, gdje se pohranjuju i analiziraju. Nama se stavlja na raspolaganje rezultat u anonimnom obliku.   Podaci o Vašem korištenju pritom nisu povezani s Vašom punom IP adresom. Na našoj smo web stranici aktivirali od Googlea ponuđenu funkciju IP anonimizacije, tako da se zadnjih 8 brojaka (tip Ipv4) odnosno zadnjih 80 brojaka (tip Ipv6) Vaše IP adrese briše. Nadalje, Google je certificiran pod EU-SAD Štitom privatnosti, koji osigurava da se na obradu podataka od strane Googlea u Americi primjenjuje odgovarajuća razina zaštite podataka. 

Vašu privolu za web analizu možete povući u bilo kojem trenutku, tako što ćete preuzeti i instalirati dostupni Googleov dodatak za preglednik ili možete urediti Vaše privole u tablici na dnu ove stranice, pri čemu se umeće opt-out kolačić. Obje mogućnosti sprječavaju web analizu tako dugo dok koristite pretraživač na kojem je instaliran dodatak ili dok ne izbrišete opt-out kolačić. 

Više informacija o Google Analyticsu dostupno je u Uvjetima korištenja Google Analyticsa, u Smjernicama za zaštitu privatnosti podataka Google Analyticsa i u Googleovoj Izjavi o privatnosti.
 

16.    Korištenje obrasca za kontakt


Možete nam se obratiti izravno putem obrasca za kontakt koji je dostupan na ovoj web stranici. Poglavito, možete nam poslati sljedeće podatke: ime i prezime, ulica i kućni broj, mjesto i poštanski broj, telefon, fax, e-mail te Vašu poruku.
S obzirom da prikupljamo takve podatke njihov prijenos je zaštićen sa SSL certifikatom.

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo podatke koje ste nam dali preko obrazaca za kontakt isključivo za izvršavanje Vaših specifičnih zahtjeva.

 
17. Vanjske usluge ili sadržaj na našoj web stranici

Na našoj stranici mogu biti uključene usluge i/ili sadržaj trećih strana. Kada koristite takve usluge trećih strana ili kada je sadržaj treće strane prikazan, komunikacijski podaci se izmjenjuju između Vas i odgovarajućeg davatelja usluga iz tehničkih razloga.

Odgovarajući davatelj usluga ili sadržaja može isto provesti obradu Vaših podataka u dodatne vlastite svrhe. U skladu s našim mogućnostima, konfigurirali smo usluge i sadržaj davatelja usluga u vlastite svrhe tako da je bilo kakva druga komunikacija u druge svrhe izuzev pružanja njihovih usluga na našoj web stranici blokirana, ili do komunikacije dolazi samo nakon što se aktivno izabrali koristiti odgovarajuću uslugu. No, s obzirom na to da nemamo kontrolu nad podacima koje prikupljaju i obrađuju treće strane, nismo u poziciji pružiti obvezujuće informacije u svezi s ciljem i svrhom takvog tipa obrade Vaših podataka.

Za više informacija u svezi cilja i svrhe takvog prikupljanja i obrade Vaših podataka, pogledajte izjave o privatnosti davatelja usluga čije usluge i/ili sadržaj smo uključili i koji su odgovorni za zaštitu Vaših podataka u ovom kontekstu:

 • Facebook opcija Podijeli;
 • Google+ opcija Podijeli;  
 • Twitter opcija Podijeli; 
 • LinkedIn opcija Podijeli; 
 • YouTube video klipovi;
 • ·mape usluge Google Maps.

18. Korištenje funkcije za preporuku

Ako nas želite preporučiti drugima, možete to napraviti koristeći funkciju za preporuku na našoj web aplikaciji. Zadržavate pravo, u Vašem i našem legitimnom interesu, poslati poruku bilo kojoj osobi, pod pretpostavkom da primatelj želi primiti takvu informaciju.


19. Ažuriranje izjave o privatnosti

Periodično možemo ažurirati našu izjavu o privatnosti. Ažuriranja naše Izjave o privatnosti i uporabi kolačića bit će objavljena na našoj Web stranici i o navedenom ćete biti obaviješteni. Sve dopune stupaju na snagu u trenutku njihove objave na našoj Web stranici.


20. Kontakt


Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom Vaših osobnih podataka ili ako želite da Bayer ispravi ili izbriše Vaše osobne podatke ili ugasi Vaš korisnički račun, molimo da nam se  molimo koristite naš obrazac za kontakt;

 
ili  nam se obratite

-  pisanim putem (preporučenom poštom ili telefaksom) na slijedeću adresu:

Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

ili

- putem e-maila: zastita.podataka@bayer.com


Zadnje ažurirano: 25.09.2018.
 
Namjena i sadržajVijek trajanja (mjeseci)On/Off
Google Tag Manager Consent:
Google Tag Manager Consent. Ovaj kolačić omogućava korištenje Google Tag Manager-a. Google Tag Manager koristi Vaše kolačiće da otkrije jedinstvene korisnike te na taj način ubrzava Vaše pretraživanje stranice. Pružatelj Google Tag Manager kolačića: Google Inc. Pružatelj Google Tag Manger Consent kolačića: Bayer
6
Facebook Login Consent:
Facebook Login Consent. Ovaj kolačić omogućava krajnjem korisniku prijavu u aplikaciju putem Facebook-a i povezivanje postojećeg računa sa FAcebook-om. Pružatelj Facebook login kolačića: Facebook Pružatelj Facebook login Consent kolačića: Bayer
6
Hotjar Consent:
Hotjar je analitika ponašanja i povratna informacija korisnika koja nam pomaže razumjeti ponašanje korisnika web stranice i dobiti njihove povratne informacije pomoću alata kao što su toplotne karte, snimke sjednica i ankete.
12
Zadnje ažurirano: 03.12.2019
Kontakt